ABA FOOTWEAR ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC PHONG TRÀO VĂN HÓA THỂ THAO CỘNG ĐỒNG

ABA footwear thường có các hoạt động thường niên về thể thao, giải trí, khám chữa bệnh và đào tạo nhằm chăm lo đời sống tinh thần, tạo điều kiện học tập và phát triển của nhân viên. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các buổi nói chuyện, trao đổi giữa các cấp lãnh đạo, quản lý với anh em công nhân để thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, thân tình. ABA footwear thường có các hoạt động thường niên về thể thao, giả trí, khám chữa bệnh và đào tạo nhằm chăm lo đời sống tinh thần, tạo điều kiện học tập và phát triển của nhân viên. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các buổi nói chuyện, trao đổi giữa các cấp lãnh đạo, quản lý với anh em công nhân để thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, thân tình.


Ngoài ra công ty còn nhiều hoạt động nhân văn khác như hỗ trợ nhân viên nhà xưởng trong tình hình kinh tế khó khăn, luôn tạo động lực phát triển toàn diện cho nhân viên. Đồng thời có những hoạt động thiện nguyện và kêu gọi giúp đỡ từ nhiều nhà đầu tư để khắc phục tình trạng khó khăn đối với cuộc sống của nông dân, trẻ em những hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Chia sẻ bài viết: